Fits Your Machine

Cao ziekenhuizen 2012 reiskosten

cao ziekenhuizen 2012 reiskosten Reiskosten woon-werkverkeer Vanaf 1 januari 2012 wordt overgegaan tot een nieuw systeem van reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Een eindejaarsuitkering en vakantietoeslag van 8,33%; Fiets- en fitnessregeling; Communicatieapparatuur regeling (o. Bonden proberen vaak afspraken te maken waarmee overwerk wordt tegengegaan: Overwerk | NVZ Cao Ziekenhuizen cao-ziekenhuizen. 5 Reiskosten woon-werkverkeer (per 1 januari 2012) Ervan uitgaande dat er ten opzichte van de Cao Ziekenhuizen geen achteruitgang plaatsvindt in de vergoeding woon-werkverkeer van de werknemer, zijn partijen het volgende overeengekomen. Voor de zes openbare umc’s is de Cao umc tot aan de datum van inwerkingtreding van de See full list on fnv. Cao Ziekenhuizen 2006-2008 | 2e druk 3 Inhoudsopgave Preambule 8 Vergoedingsregeling reiskosten Artikel 12. Zie jij het werken op diverse locaties juist als een uitdaging met de nodige afwisseling? Dan ben jij de longfunctieanalist die wij zoeken! 17-12-12 Onderhandelingsresultaat CAO Mode en Sport 2012-2013 16-12-11 Wijziging AVV CAO Mode en Sport 2011-2012, inzake loongebouw per 1-1-2012 17-10-11 AVV CAO Mode en Sport 2011-2012 09-06-11 Akkoord CAO Mode en Sport 2011-2013 15-12-09 AVV CAO Mode en Sport 2009-2010 18-09-09 Principeakkoord CAO Mode en Sport 2008-2010 Cao Ziekenhuizen 2017-2019 / 3. Omdat de belastingdienst een hogere vergoeding voor reiskosten toestaat, kan je bij Reinier gebruik maken van de regeling Fiscale ruimte reiskosten. Van een heraanbesteding in de zin van de CAO is sprake, indien dezelfde opdrachtgever een ander schoonmaak- of glazenwassersbedrijf dan het zittende schoonmaak- of Salaris conform CAO ziekenhuizen; Uitzicht tot een vast dienstverband bij maandag® Reiskosten vergoeding van €0,19 per kilometer (een eventuele leaseauto behoort tot de mogelijkheden) Gedurende de opdracht word je begeleid door mij, jouw vaste contactpersoon; Uiteraard horen pensioenregeling, vakantiedagen en vakantiegeld ook tot de voorwaarden. Vakgebied Verpleegkunde Functie SEH verpleegkundige Branche Onbekend Aanstelling Tijdelijk dienstverband Plaatsingsdatum 20 augustus 2020 Niveau HBO Ervaring Zomer vol acties in ziekenhuizen na uitblijven Cao-afspraken - 26 juni '19 Op verschillende afdelingen van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en het Catherina Ziekenhuis in Eindhoven wordt in de eerste week van juli een zondagsdienst gedraaid. Lees meer Wie nadere vragen heeft over de uitzend-cao kan gratis bellen naar de Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten (SNCU), 0800-7008, of kijken op de SNCU-website. Moeten reiskosten CAO-partijen hebben afspraken gemaakt om de ORT-toeslag op vakantie-uren eind 2016/begin 2017 af te wikkelen over de voorliggende 5 jaar. Werk vinden: Cao ziekenhuis - is makkelijk! CAO-partijen hebben afspraken gemaakt om de ORT-toeslag op vakantie-uren eind 2016/begin 2017 af te wikkelen over de voorliggende 5 jaar. MINISTERIE reiskosten woon-werkverkeer, reis- en verblijfkosten,  De Cao Ziekenhuizen heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 april 2019. De Cao Ziekenhuizen geldt voor werknemers in dienst zijn bij een algemeen of perifeer ziekenhuis, dit betreft zo’n 200. Reiskosten vergoeding van €0,19 per kilometer (een eventuele leaseauto behoort tot de mogelijkheden). Gemiddelde structurele loonstijging is 3,13% (jaarbasis) Cao VVT Looptijd 26 maanden met een salarisverhoging van 6,5%. Daar komt nog een extra eindejaarsuitkering van ruim 8% en een Persoonlijk Levensfase Budget bij, zo’n 60 extra uren per jaar die je aan verlof kunt besteden. Werk vinden: Cao ziekenhuizen - is makkelijk! Zomer vol acties in ziekenhuizen na uitblijven Cao-afspraken - 26 juni '19 Op verschillende afdelingen van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en het Catherina Ziekenhuis in Eindhoven wordt in de eerste week van juli een zondagsdienst gedraaid. CAO In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is de Collectieve Arbeids-overeenkomst (CAO) Ziekenhuizen van toepassing. 7 nov 2017 uit van de Cao Ziekenhuizen met dien verstande dat de AMS een volledige de reiskosten van dienstreizen in opdracht van het bestuur;. Salarisverhoging De salarisschalen en de salarissen worden per 1 juli 2017 Dec 17, 2019 · Cao Ziekenhuizen Looptijd 27 maanden met een salarisstijging van 8%. De medewerker heeft recht op een vergoeding van € 0,08 voor elke feitelijk gereisde kilometer woon-werkverkeer, met een maximumafstand van 30 kilometer enkele Reiskosten woon-werkverkeer (per 1 januari 2012) Ervan uitgaande dat er ten opzichte van de Cao Ziekenhuizen geen achteruitgang plaatsvindt in de vergoeding woon-werkverkeer van de werknemer, zijn partijen het volgende overeengekomen. Per 6 maart 2015 is de cao W&MD algemeen verbindend verklaard en gold deze voor alle werkgevers en werknemers in de sector. gedacht aan een bewijsstuk van een ziekenhuis- of doktersbezoek van de in aanmerking voor een tegemoetkoming in de reiskosten, overeenkomstig bijlage 4. Dec 18, 2017 · Er hoeven geen extra reiskosten vergoed te worden voor activiteiten op een basisschool die in het jaarrooster zijn opgenomen. Apr 10, 2017 · De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft de vakbonden in de zorg een "onmogelijk eindbod" gedaan voor een nieuwe cao Ziekenhuizen. Daarnaast kan het zijn dat de OR in het verleden, zonder dat de cao dit expliciet heeft bepaald, om instemming is gevraagd. 000 medewerkers in de algemene ziekenhuizen en de categorale instellingen, loopt vanaf 1 maart 2011 en heeft een […] CAO‐partijen hebben zich voorgenomen in de jaren na 2012 op deze weg voort te gaan en te streven naar een CAO waarin duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, het in een snel veranderende omgeving aan het werk kunnen Werkgelegenheid bij contractswisseling. 6 CAO VOOR UITENDKRACHTEN 2012-2017 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten De ondergetekenden, te weten: 1. In de CAO Ziekenhuizen is een netto reiskostenvergoeding voor het woon-werk verkeer afgesproken van € 0,08 per kilometer (over maximaal 30 kilometer enkele reis). Om deze taaie stof toegankelijk te maken is er een animatie gemaakt waarvoor ik de voice-over verzorgde. Kijk voor meer informatie over vervoer, reiskosten en kilometervergoeding ook eens op de website van de Belastingdienst. Werk vinden: Cao ziekenhuis - is makkelijk! Een salaris van maximaal € 4111,- bruto per maand (FWG 55), op basis van 36 uur per week, de arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao ziekenhuizen; Een eindejaarsuitkering (13e maand) van 8,33%; Vakantiegeld van 8,33%; Een ruim aanbod aan bijscholingen en opleidingen, o. 251,-bruto per maand (FWG 15) op basis van een werkweek van 36 uur en afhankelijk van je ervaring en opleiding (CAO Ziekenhuizen); Aangenaam! Het St Antonius Ziekenhuis Werken in het St. In verband met de Wnra is per 1 januari 2020 de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018 – 2020 omgezet in een cao Rijk 2020. Voor medisch specialisten in dienst van een algemeen ziekenhuis geldt de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband (AMS). 2 Deze CAO is tevens van toepassing op die onderneming of dat gedeel-te van een onderneming, waarin ook andere werkzaamheden dan hier-voor genoemd worden verricht. Naar de pagina van de cao kappers CAO Textielverzorging, CAO Wasserijen en stomerijen met nieuws, downloads van CAO-tekst, loontabel, functietabel, periodieken, toeslagen en vergoedingen. Van een contractswisseling is sprake indien een schoonmaakbedrijf- of glazenwassersbedrijf als gevolg van een heraanbesteding hetzelfde (of nagenoeg hetzelfde) object verwerft. De CAO partijen hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de ziekenhuizen met een looptijd van 27 maanden. De salarisschalen en de salarissen worden per 1 juli 2017  29 april 2011 De salarisschalen en de salarissen worden per 1 juli 2012 verhoogd met 1,5%. 1) Bij indiensttreding wordt door de salarisadministratie de locatie(s) en het aantal kilometers vastgelegd. Reiskosten vergoeding van € 0,19 per kilometer (een eventuele leaseauto behoort tot de mogelijkheden). Volgens de bonden komt de werkgever nauwelijks tegemoet aan de eisen die de vakbonden stellen, zoals meer koopkracht en afspraken over een generatiepact, waarbij ouderen ruimte vrij maken voor jongere werknemers. Volwassen arbeidsrelatie Werknemers en werkgevers vinden een goede werkrelatie een wederzijds belang. CAO Royal Philips 2019-2020 (07-07-20) Onderhandelingsresultaat CAO Royal Philips 2019-2020 (23-10-19) CAO Royal Philips 2018-2019 (19-02-19) Apr 01, 2019 · INZET CAO ZIEKENHUIZEN PER 1 APRIL 2019 In verband met het expireren van de huidige Cao Ziekenhuizen treft u, ten behoeve van de binnenkort te starten onderhandelingen voor een nieuwe cao, hierbij de voorstellen van FBZ aan. Artikel 2 Reiskostenvergoeding is de vergoeding die je krijgt voor de reiskosten tussen je woonplaats en je werkplaats. Voor reistijd naar een klus wordt je normale uurloon betaald minus je normale reistijd voor woon-werkverkeer (art. Heb je verder nog vragen? Je kunt ze stellen aan André Preijde, Manager bij Reiswerk, via andre@reiswerk. nl Reiskosten woon-werkverkeer (per 1 januari 2012) Ervan uitgaande dat er ten opzichte van de Cao Ziekenhuizen 2009 – 2011 geen achteruitgang plaatsvindt in de vergoeding woon-werkverkeer van de See full list on loonwijzer. Ervan uitgaande dat er ten opzichte van de Cao Ziekenhuizen 2009 – 2011 geen achteruitgang plaatsvindt   Cao Ziekenhuizen 2011-2014. Aan de leden van NU’91 vallend onder de CAO Ziekenhuizen Utrecht 17 december 2010 Betreft: Inzet NU’91 CAO Ziekenhuizen 2011 Geachte leden, Op 1 maart 2011 loopt de CAO Ziekenhuizen af. CAO huisartsenzorg (1 maart 2019 t/m 31 december 2020) De verhoging van de lonen is in totaal 6 procent: 3 procent per 1 … Er zijn cao’s waarin de werknemer mag kiezen tussen tijd of uitbetaling van overuren, maar dat zijn er niet veel. Bijvoorbeeld door te bepalen dat werkgever en ondernemingsraad gezamenlijk afspraken maken over de vergoeding van reiskosten. De sollicitant heeft recht op vergoeding van gemaakte reiskosten alsmede van overige De overheid heeft de wettelijke grondslag voor levensloopregeling per 1 januari 2012. 0% Wage increase CAO tekst; CAO De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao Ziekenhuizen: salaris conform FWG functiegroep 45, eindejaarsuitkering en vakantiegeld van 8,33% en een uitgebreid meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, waaronder een regeling extra reiskosten woon-werk, PC privé en fietsregeling of een regeling voor emissievrij rijden. Apr 01, 2019 · Duidelijk overzicht van de actuele cao en salarisschalen binnen zorg en welzijn, zoals de cao's ziekenhuizen, VVT en GGZ. De Raad van Bestuur had begrip voor deze acties, maar vond dit natuurlijk ook erg vervelend voor de patiënten. cao 1 juli 2018 - 30 juni 2023 cao 1 januari 2017 - 30 september 2017 cao 2014 - 2015 cao 2012 - 2013 vanaf loonperiode 10 2013 cao 2012 - 2013 tot loonperiode 10 2013 cao 2012 cao 2011 cao 2. Op grond van artikel 65 lid 4 van de cao blijft sprake van een contractueel overeengekomen arbeidsduur van 40 uur per week. De salarisschalen en de salarissen worden per 1 juli 2013  De salarisschalen en de salarissen per 1 juli 2012 worden  24 mei 2012 2012. Cao Ziekenhuizen 2019 -2021; Onderhandelaarsresultaat Cao Ziekenhuizen 2019-2021; Oudere versies cao. Aanvullende arbeidsvoorwaarden Het SKB heeft enkele aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals een korting op geselecteerde ziektekostenverzekeraars. Daartoe worden de volgende afspraken in de CAO-tekst opgenomen: Het HagaZiekenhuis kent veel flexibele arbeidsvoorwaarden, zodat je de arbeidsvoorwaarden goed af kunt stemmen op je persoonlijke situatie. CAO Zelfstandige Klinieken 2019-2020 (19-06-19) CAO Zelfstandige Klinieken 2017-2018 (09-05-17) CAO Zelfstandige Klinieken 2015-2016 (15-02-16) 16. vakantiebijslag, reiskosten woon-werkverkeer, reis- en verblijfkosten,  Werkingssfeer 16 Hoofdstuk 2 Cao Ziekenhuizen 17 Artikel 2. De LAD-leden en de leden van de andere werknemersorganisaties (De Unie, FNV en CNV) hebben ingestemd met het eindbod voor de nieuwe Cao Arbo Unie. Hierin staan bijvoorbeeld het salaris, 8,33 procent vakantiegeld, 8,33 procent eindejaarsuitkering en de hoeveelheid en verschillende soorten verlof. In 2016 is de toeslag over opgenomen vakantie-uren reeds betaald, er resteert afwikkeling over de jaren 2012 tot en met 2015. De website cao-politie bevat informatie over arbeidsvoorwaarden, rechtposities, personele reorganisaties en de kwaliteit van de arbeid binnen de politiesector. - Wij willen de ingezette weg om deze cao algemeen verbindend te laten verklaren Vergoeding reiskosten woon- werkverkeer (zie ook CAO Ziekenhuizen, art. Woon-werkverkeer Voor de definitie van woon-werkverkeer heeft het kabinet besloten dat moet worden aangesloten bij de definitie die sinds 1 juli 2011 geldt voor de BTW. 8 oktober 2019 – De NVZ roept de bonden op het werkgeversvoorstel voor een nieuwe cao Ziekenhuizen aan de achterban voor te leggen en uiterlijk 27 oktober te laten weten of zij tot een akkoord willen komen. Dit is de zevende uitgave van de Cao Universitair medische centra (Cao UMC) waarin de rechtspositie voor alle acht UMC’s is opgenomen. Indien de reiskosten voortvloeien uit een oproep in het kader van een bereikbaarheids-, consignatiedienst of overwerk worden de werkelijk gemaakte reiskosten, dan wel indien gebruik wordt gemaakt van een eigen auto € 0,30 per kilometer, vergoed. Download CAO Metaal en Techniek 2019-2021 > CAO Metaal en Techniek 2019-2021 (21-10-19) De complete tekst van CAO Metaal en Techniek (code loonheffing 822, 824, 826, CAO Metaal en Techniek Deel A - FNV www. Het akkoord wordt nu uitgewerkt in de cao-tekst, maar de nieuwe salarisschalen zijn al wel beschikbaar. Geef in dat geval duidelijk in jouw motivatiebrief aan dat je freelancer bent en wat jouw uurtarief is en reiskosten zijn. De verhuiskostenvergoeding wordt niet toegekend indien en voor zover de werknemer aanspraak heeft op een andere regeling, bijvoorbeeld de migratieregelingen die de Apr 01, 2019 · De cao is belangrijker dan je contract. Werk vinden: Cao ziekenhuis - is makkelijk! De looptijd van de nieuwe CAO voor de Technische Groothandel is van 1 juli 2011 tot en met 31 december 2012. 1 Cao Ziekenhuizen 2019 - 2021 Op deze website vind je de officiële tekst en bijlagen van de Cao Ziekenhuizen 2019-2021 en de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) 2017-2019. nl Patiënten opvangen die acute zorg nodig hebben op een dynamische werkplek waarvan je nooit weet wat de dag je gaat brengen. En een aantal eenmalige uitkering op basis van het salaris oplopend tot 4,25% eenmalig Looptijd 26 maanden met een salarisverhoging van 6,5% looptijd 30 maanden met een salarisstijging van 8,38% Ook is er cao’s afgesloten bij het primair onderwijs: Cao. 14 augustus 2020 - Gespecialiseerd Doktersassistent Poli Chirurgie - Omdat jij begrijpt dat topzorg mensenkennis vereist. Reiskosten Woon-werkverkeer (tot 1 januari 2012) 53 Tekst cao ziekenhuizen 2017 - 2019 beschikbaar De tekst van het cao boekje van de nieuwe cao ziekenhuizen 2017 - 2019 is nu beschikbaar op de website. CAO Ziekenhuizen In het akkoord is afgesproken dat werknemers gedurende de looptijd een salarisverhoging krijgen van 3,75%, eenmalige uitkeringen van in totaal € 525 (bij een voltijd dienstverband), en een verhoging van de vakantiebijslag van 8,0 naar 8,33%. In de cao van Ziekenhuizen vind je alle afspraken over je loon, toeslagen, Medial sociaal plan 2012-2015 · PDF BovenIJ Ziekenhuis sociaal plan 2014 · PDF  De Cao Ziekenhuizen heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 april 2019. CAO Ziekenhuizen 2011-2014 - de werkelijk gemaakte reiskosten; - het aantal gemaakte kilometers tot maximaal € 0,19 per kilometer. Reiskostenvergoeding Vanaf het moment dat de leerarbeidsovereenkomst is ingegaan, worden de reiskosten voor het woon- Datum laatste wijziging: 4 juni 2017 | Trefwoorden: Reiskosten, Afwezigheid, Doorbetalen Maximaal zes weken De vaste reiskostenvergoeding mag fiscaal gezien worden doorbetaald tijdens maximaal zes aaneensluitende weken waarin de werknemer afwezig Abvakabo FNV zet in op goede afspraken over loon, scholing en arbeidstijden voor cao ziekenhuizen Vanochtend heeft Abvakabo FNV haar inzet voor de nieuwe cao voor medewerkers in de ziekenhuizen bekend gemaakt aan de werkgeversorganisatie NVZ. Wij stellen voor het maximum van dit bedrag in overeenstemming te brengen met het reële, veel hogere, risico op schade. Wij begrijpen dat niet alleen onze patiënten, maar ook onze collega’s het beste verdienen! Je wordt ingeschaald in FWG 35 (max. Een hbo diploma in richting van Management Payroll Services Bedrijfseconomie Bedrijfskunde HRM of soortgelijk Op de afdeling P&ampO waar ongeveer 50 collegas werken vanuit verschillende specialismen Tijdens de looptijd van de cao, van 1 maart 2011 tot 1 maart 2014, is er een structurele salarisverhoging van 5,75 procent en een eenmalige salarisverhoging van 0,3 procent. In Spijkenisse ondersteunen wij al enkele jaren een groot installatietechnisch bedrijf in de werving van (met name) Loodgieters. Een CAO die recht doet aan de wensen en belangen van werknemers, en tegelijkertijd ook rekening houdt met de aard van de onderneming. Leyla klopt het bedrag dat ik genoemd heb een beetje met wat in je contract staat? Trouwens: ik heb het hier over de CAO Ziekenhuizen (perifere). In de nacht van 13 op 14 december zijn werknemersorganisaties en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) tot een cao-resultaat gekomen waarin ook een onkostenvergoeding van €100,- per maand voor coassistenten is opgenomen. Heb je nog vragen over de vacature? Trek de stoute klompen aan en neem contact op met Lindy Amen-de Koning, afdelingsmanager Centrale Sterilisatie, via telefoonnummer: 010-8935432 of met Aurelia van 't Wout, praktijkbegeleidster, via telefoonnummer: 010-8916877. • In de maand november 2012 vindt een eenmalige toeslag plaats van 1,25% van 12 Er zal een wachtwoord naar je gemaild worden. Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot het CAO Kennisnet. Duidelijk overzicht van de actuele cao en salarisschalen binnen zorg en welzijn, zoals de cao's ziekenhuizen, VVT en GGZ. NU’91 en de andere bonden hebben een principeakkoord met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) bereikt over de cao Ziekenhuizen. _________________________________________________________________________________________________ In ziekenhuizen verspreid door het hele land volgden acties, waaronder twee dagen in het Catharina Ziekenhuis. De cao Ziekenhuizen 2014, inclusief de AMS, was laatstelijk algemeen verbindend verklaard van 25 mei 2012 tot en met 28 februari 2014. De hoogte van de tegemoetkoming woon-werkverkeer is gebaseerd op de kosten die je moet maken om eenmaal per werkdag van je huisadres naar je werklocatie te reizen en weer terug, gebaseerd op de laagste klasse van het openbaar vervoer en de kosten voortvloeiend uit het gebruik van brug, tunnel of veer, tot een maximum van € 134,54 per maand (niveau januari 2014) € 135,55 per maand artikel 3. Structurele loonstijging eneenmalige uitkering • Per 1 juli 2012 worden de salarisschalen en de werkelijk betaalde salarissen verhoogd met 1,25%. FBZ is inmiddels een van de grootste werknemersorganisaties in de zorg, een sector met 1,4 miljoen werknemers. reiskosten woon-werkverkeer, reis- en verblijfkosten Vergoeding reiskosten Wettelijke kilometervergoeding Reist u met eigen vervoer naar uw werk, dan kan het zo zijn dat u een vergoeding krijgt van uw werkgever voor het woon-werkverkeer evenals het reizen dat u in het kader van het uitoefenen van uw functie moet doen. Een aantal ziekenhuizen hebben de salarisverhoging die geldt vanaf 1 juli 2011 en/of de eenmalige uitkering reeds uitbetaald. Alleen een beperkt aantal P&O medewerkers van bij GGZ Nederland aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot CAO Kennisnet. Werk vinden: Cao ziekenhuis - is makkelijk! Belangrijkste cao-resultaten Naast de salarisverhoging zijn in de cao afspraken gemaakt over de reiskosten voor woon-werkverkeer: om werknemers te stimuleren om van het openbaar vervoer (OV) gebruik te maken, wordt voor medewerkers die structureel met het OV reizen, de vergoeding voor woon-werkverkeer uitgebreid, zodat de reiskosten tot 100 km enkele reis worden vergoed. 53 Artikel Instellingsregeling Reiskosten Woon-werkverkeer (tot 1 januari 2012) 53 Artikel  Het salaris van artsen in loondienst ligt vast in CAO-afspraken en de Uit een peiling van BKV in algemene ziekenhuizen uit 2012 blijkt dat er een Denk dan aan een laptop en telefoon, reiskostenvergoeding, dienstenvergoeding,  1 jan 2010 arbeidsvoorwaarden van de CAO WGCC van toepassing. Lente 2012 Klik hier en blader door IN Lente 2012 Met onder meer: • Een nieuwe voorste kruisband • Ikaziaan 2011 • Blindedarmontsteking • Schitterende resutlaten afgeronde bouwprojecten • Een longfoto maken • Hoe gaat het op de nieuwe SEH • Wereldzorg voor diabetespatiënten • CT-specialsit met… Wil jij als AIOS starten met de opleiding Psychiatrie? Per 1 april 2021 is er plek bij OLVG! Solliciteer direct. tablet of smartphone) Onderhandelaarsakkoord Cao Ziekenhuizen 2012-2014 Looptijd en salarisontwikkeling · Een looptijd van 36 maanden, van 1 maart 2011 tot 1 maart 2014. 798,- bruto per maand) conform cao Ziekenhuizen én we bieden je: Apr 02, 2015 · De laatste cao Ziekenhuizen, inclusief de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS), liep van 1 maart 2011 tot en met 28 februari 2014 (cao Ziekenhuizen 2014). Geen naar rato berekening bij in- of uitdiensttreding (cao Ziekenhuizen) Profit berekent het verlofrecht naar rato bij in- en uitdiensttreding. Eindejaarsuitkering Apr 29, 2011 · De NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en de vakorganisaties Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en Nu’91 hebben in de nacht van 28 op 29 april een onderhandelaarsakkoord bereikt over de nieuwe Cao Ziekenhuizen. Volgens de NVZ hebben de medewerkers recht op het hele verhaal, dat volgens de NVZ door de bonden … 24 april 2009, Cao Ziekenhuizen: Onderhandelingsresultaat 23. 81 t/m 81A (uta) De reiskosten van de klantbezoeken die u met uw privéauto maakt kunt u in dat geval blijven aftrekken van uw winst tegen 19 cent per kilometer. 2007 Artikel 1 Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die sinds 8 juni 2007 ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten. 24-08-12 AVV CAO Pluimvee 2012-2013 13-06-12 Nieuwe CAO Pluimvee: Meer zekerheid voor uitzendkrachten 16-02-11 FNV: Uitzendkracht in pluimvee-industrie wil vast werk De cao geeft geen recht op reiskosten voor regulier woon-werkverkeer. De verhuiskostenvergoeding wordt niet toegekend indien en voor zover de werknemer aanspraak heeft op een andere regeling, bijvoorbeeld de migratieregelingen die de 31-05-2012 - CAO ziekenhuizen algemeen verbindend verklaard; 01-05-2011 - Akkoord CAO ziekenhuizen 2011-2014 . Wat de onderhandelaars van de ziekenhuizen (brancheorganisatie NVZ) op tafel leggen voor je cao krijgt van ons een dikke onvoldoende. Ook is afgesproken dat de niet-uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag over vakantie-uren in de jaren 2012, 2013 Belastingvoordeel reiskosten woon-werkverkeer Als je veel kilometers moet maken om naar je werk te gaan, en je werkgever vergoedt de reiskosten slechts op basis van het openbaarvervoertarief, kun je de werkgever een gunstiger regeling vragen waarbij hij de maximale reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer voor woon-werkverkeer uitkeert. 000 medewerkers in de algemene ziekenhuizen en de categorale instellingen, loopt vanaf 1 maart 2011 en heeft een […] In ziekenhuizen verspreid door het hele land volgden acties, waaronder twee dagen in het Catharina Ziekenhuis. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s MKSA extra reiskosten Onderstaand uitleg over uitruil van bruto eindejaarsuitkering tegen netto reiskostenvergoeding. Over deze thema’s vindt maandelijks overleg plaats tussen de werkgever (minister van Justitie en Veiligheid) en de vier politievakorganisaties (ACP, NPB, ANPV en VMHP). Veel van deze werkzaamheden worden met tussenkomst van ee Op 18 februari 2011 is het cao-overleg gestart. Reiskosten worden natuurlijk ook vergoed conform cao; Uitdagende werkomgeving met professionele en persoonlijke begeleiding, doorgroeimogelijkheden en loopbaanbegeleiding; 2. Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), gevestigd te Amsterdam, als partij ter ene zijde, Salaris conform Cao Ziekenhuizen, FWG 55 (trede in overleg na opgedane ervaring). “Deze activiteiten maken onderdeel uit van de jaartaak en vallen dan onder de werktijd”, vertelt Wim Gulitz van het Informatie en Advies Centrum van de AOb. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao Ziekenhuizen: salaris conform FWG functiegroep 45, eindejaarsuitkering en vakantiegeld van 8,33% en een uitgebreid meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, waaronder een regeling extra reiskosten woon-werk, PC privé en fietsregeling of een regeling voor emissievrij rijden. Het gaat hier onder andere om de reiskosten- en reisurenvergoedingen voor de bouwplaatswerknemers, de reiskostenvergoeding voor de uta-werknemer, de werkkleding- en gereedschapsvergoeding en de bijdrage voor de ziektekostenverzekering. 1 Reiskosten woon-werkverkeer (met ingang van 1 januari 2012) 53 hierna te noemen cao-partijen, zijn een collectieve arbeidsovereenkomst (Cao Ziekenhuizen 2017-2019) aangegaan. Zo ben je in staat om ons door het maken van financile analyses en rapportages een doorkijkje te geven in de toekomst op het gebied van de ontwikkeling van personele kosten. Een salaris van maximaal € 4111,- bruto per maand (FWG 55), op basis van 36 uur per week, de arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao ziekenhuizen; Een eindejaarsuitkering (13e maand) van 8,33%; Vakantiegeld van 8,33%; Een ruim aanbod aan bijscholingen en opleidingen, o. · Een structurele salarisverhoging per 1 juli 2011 van 1%, en per 1 oktober 2011 een salarisverhoging van 0,55%, waarvan 0,3% eenmalig is (met een bodem van € 75,-). Apr 29, 2011 · De NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en de vakorganisaties Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en Nu’91 hebben in de nacht van 28 op 29 april een onderhandelaarsakkoord bereikt over de nieuwe Cao Ziekenhuizen. In 2016 maken werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken over mogelijke aanpassingen in de CAO, die in 2017 en 2018 in de praktijk uitgetest zullen worden, op basis waarvan de CAO per 2019 aangepast kan worden. 59 Ik vind de reiskosten vergoeding in de Ziekenhuis CAO best slecht, maar weet ook eigenlijk niet hoe het in andere branches geregeld is. Ondanks tevredenheid bij alle onderhandelende partijen, bleek een deel van de leden van de verschillende betrokken vakbonden (FNV, CNV, FBZ en NU’91) minder enthousiast over de vergoeding van reiskosten. De focus hierbij ligt op het werk in de particuliere sector waar ze hun klanten helpen bij Storing, onderhoud en renovatie. Beloningsbeleid en waardering • FBZ is van mening dat het inkomen van de zorgprofessionals in de ziekenhuizen kan en CAO-partijen gaan een fundamentele discussie aan over het onregelmatig werken, de zwaarte en de vergoeding daar-van. Bijlage I Tekst Akkoord cao Ambulancezorg 2019 61 Bijlage II Modellen arbeidsovereenkomst/ oproepovereenkomst67 Bijlage III Inschaling kernfuncties 69 Bijlage IV Inschaling overige (niet-kern)functies 70 Bijlage V Inpassingstabel cao-ziekenhuizen (versie 1 juli 2018) 72 Bijlage VI Salaristabel cao-ziekenhuizen De tekst van het cao boekje van de nieuwe cao kappers 2017 - 2019 is nu beschikbaar. Ook de eindejaarsuitkering moet verder worden uitgebouwd naar het niveau van een volledige dertiende maand. 01-01-2020: 5 procent salarisverhoging NVZ vereniging van ziekenhuizen 29 april 2011 1 Onderhandelaarsakkoord Cao Ziekenhuizen 2011 - 2014 Looptijd De cao heeft een looptijd van 36 maanden: van 1 maart 2011 tot 1 maart 2014. Verkorte informatie arbeidsvoorwaarden CAO CAO Ziekenhuizen Collectieve verzekeringen Collectieve kortingen op diverse verzekeringen Vanaf het moment dat de leerarbeidsovereenkomst is ingegaan, worden de reiskosten voor het woon-werkverkeer en reiskosten naar school vergoed volgens de CAO Ziekenhuizen. Salaris conform CAO ziekenhuizen; Uitzicht tot een vast dienstverband bij maandag® Reiskosten vergoeding van €0,19 per kilometer (een eventuele leaseauto behoort tot de mogelijkheden) Gedurende de opdracht word je begeleid door mij, jouw vaste contactpersoon; Uiteraard horen pensioenregeling, vakantiedagen en vakantiegeld ook tot de voorwaarden. Vind je wachtwoord terug Cao gehandicaptenzorg Cao VVT Cao GGZ Looptijd 30 maanden met een salaris stijging van 7. Dit is de tiende uitgave van de Cao universitair medische centra (Cao umc) waarin de rechtspositie voor alle medewerkers van de acht umc’s is opgenomen. Het onderwijspersoneel krijgt in deze cao-periode (negen maanden) een loonsverhoging van in totaal 2,75 procent; Alle medewerkers krijgen in juni 2020 een eenmalige uitkering van 880 euro bruto. Indien de reiskosten voortvloeien uit een oproep in het kader van een bereikbaarheids-, consignatiedienst of overwerk, worden de werkelijk gemaakte reiskosten, dan wel indien gebruik wordt gemaakt van een eigen auto, € 0 Cao Kenniscentrum is onderdeel van. In de cao bouw staat in artikel 36a dat je maximaal 20 roostervrije dagen opbouwt per jaar als bouwplaats werknemer. Als je naar een klus rijdt met je eigen auto dan krijg je een vergoeding van € 0,32 bruto per kilometer. Er is maar één CAO voor het Uitgeverijbedrijf, maar de cao wordt op deze website in twéé verschillende selecties getoond: als Deel I Algemeen en als Deel II Journalistiek. Functieomschrijving De opleiding tot psychiater in OLVG gebeurt in een modern Topklinisch ziekenhuis in Amsterdam conform het landelijke opleidingsplan psychiatrie. Midden- en Een werkgever kan een reiskostenvergoeding geheel of gedeeltelijk aanwijzen Dit overleg heeft geleid tot een brief van 30 mei 2012 van het CAP aan. Uiteraard horen pensioenregeling, vakantiedagen en vakantiegeld ook tot de Wel vinden de cao-partijen dat eerst de opgebouwde PLB-uren (het Persoonlijk Levensfase Budget) moeten zijn opgemaakt. 1 Reiskosten woon-werkverkeer 62 (CAO Ziekenhuizen) 114 De salarisschalen en de salarissen worden per 1 juli 2012 verhoogd met 1,5%. Maak je gebruik van het openbaar vervoer? Dan worden de werkelijk gemaakte kosten op basis van de laagste klasse vergoed. hierna te noemen cao-partijen, zijn een collectieve arbeidsovereenkomst (Cao Ziekenhuizen 2019-2021) aangegaan. Werk vinden: Cao openbare bibliotheken schaal 7 - is makkelijk! Dec 12, 2019 · Goed nieuws voor alle geneeskundestudenten in Nederland. Reiskosten In hoofdstuk 6 van de cao Bouw & Infra worden de overige vergoedingen en toeslagen besproken. reiskosten woon-werkverkeer, reis- en verblijfkosten Reiskosten woon-werkverkeer (per 1 januari 2012) Ervan uitgaande dat er ten opzichte van de Cao Ziekenhuizen 2009 – 2011 geen achteruitgang plaatsvindt in de vergoeding woon-werkverkeer van de werknemer, zijn partijen het volgende overeengekomen. 2012 Ziekenhuizen 2012/2014 onder de algemeen verbindendverklaring van de cao Ziekenhuizen komen te reiskosten woon-werkverkeer, reis- en verblijfkosten, BIG Bekijk de vacature Secretaresse medisch tijdelijk in Nieuwegein via Olympia en solliciteer direct! Een nieuwe baan met leuk werk. e-learning modules; Er zijn cao’s waarin de werknemer mag kiezen tussen tijd of uitbetaling van overuren, maar dat zijn er niet veel. Preambule Afspraken uit het onderhandelaarsresultaat van 14 december 2019 Looptijd De Cao Ziekenhuizen heeft een looptijd van 1 april 2019 tot 1 juli 2021. WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd. De tekst van de Cao Ziekenhuizen 2017-2019 wordt, na afstemming met de cao-partijen, naar verwachting eind augustus 2017 gepubliceerd. Dit is de negende uitgave van de Cao universitair medische centra (Cao umc) waarin de rechtspositie voor alle medewerkers van de acht umc’s is opgenomen. Van 2017 tot en met 2019 krijgt ziekenhuispersoneel een financiële tegemoetkoming van 8,3 procent over de mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag (ORT) over de jaren 2012, 2013 en 2014. De Cao Ziekenhuizen heeft een looptijd van 1 april 2019 tot 1 april 2021 Salaris • De salarisschalen en de salarissen worden per 1 april 2019 verhoogd met 5% en per 1 april 2020 opnieuw met 5%. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao Ziekenhuizen: salaris conform FWG functiegroep 55, eindejaarsuitkering en vakantiegeld van 8,33% en een uitgebreid meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, waaronder een regeling extra reiskosten woon-werk, PC privé en fietsregeling of een regeling voor emissievrij rijden. In de cao zijn onder andere afspraken gemaakt over salariëring, vakantiedagen, gezondheidsbeleid, mogelijkheden voor scholing en persoonlijke ontwikkeling en overgangsregelingen ouderenbeleid. Indien meer CAO's van toepassing kunnen zijn, wordt de onderneming gerangschikt onder de CAO van Naam organisatie GGzE Eindhoven CAO-GGZ Type opleiding GZ-psycholoog (PioG) Psychotherapeut (GioP) Klinisch (neuro)psycholoog(GioS) Inschaling afgestemd op laatstverdiende salaris Ja Ja Ja Vergoeding inschrijving opleidingsregister Ja Ja Ja Cursuskosten bij de opleidingsinstelling worden vergoed 100% 100% 100% Arbeidsvoorwaarden. Datum laatste wijziging: 4 juni 2017 | Trefwoorden: Reiskosten, Afwezigheid, Doorbetalen Maximaal zes weken De vaste reiskostenvergoeding mag fiscaal gezien worden doorbetaald tijdens maximaal zes aaneensluitende weken waarin de werknemer afwezig Vacatures Cao openbare bibliotheken schaal 7 in Nederland. n nadien door cao-partijen in de CAO voor Uitzendkrachten onder meer de definitie van de inle-nersbeloning is geïntroduceerd; n de Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid (PbEU 2008, L 327) in 2012 heeft geleid tot herover- Wel kan het zijn dat uw cao de ondernemingsraad hierbij een aanvullende bevoegdheid heeft toegekend. Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Ziekenhuizen. Sep 21, 2017 · De volledige teksten van nieuwe cao Ziekenhuizen 2017-2019 zijn beschikbaar via de site van de NVZ. Cao-partijen, waaronder LAD/FBZ, hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd de Cao Ziekenhuizen algemeen verbindend te verklaren. Voor woon-werkverkeer ontvang je een vaste netto vergoeding van € 0,19 per kilometer, gebaseerd op minimaal 10 en maximaal 40 kilometer woon-werkafstand en 214 werkdagen. eindejaarsuitkering, reiskosten woon-werkverkeer, reis- en verblijfkosten ,  7 juni 2018 beoordeling cao Ziekenhuizen op fiscale aspecten. Namens de partners onderhandelen we over arbeidsvoorwaarden aan grote cao-tafels, met name in de zorg. De politiebonden ACP, NPB, ANPV en Equipe hebben minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op 13 augustus 2020 hun gezamenlijke inzet voor een nieuwe politie-cao gestuurd. Salaris conform cao VVT tussen de €17,05 en €20,15 per uur , aan de hand van functie en ervaringsjaren. Jun 12, 2013 · Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Cao Ziekenhuizen 2011-2014 De Cao Ziekenhuizen is van toepassing op medewerkers in algemene ziekenhuizen. De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de medewerkers bij ziekenhuizen met een looptijd van 27 maanden. Onze Cao kent geen schaal 55 (44 is de hoogste) • Beloning conform CAO Ziekenhuizen • Je pensioen wordt opgebouwd bij pensioenfonds Zorg & Welzijn • Wij vergoeden 100% OV reiskosten . Daartoe worden de volgende afspraken in de CAO-tekst opgenomen: Salaris conform CAO ziekenhuizen; Uitzicht tot een vast dienstverband bij maandag® Reiskosten vergoeding van €0,19 per kilometer (een eventuele leaseauto behoort tot de mogelijkheden) Gedurende de opdracht word je begeleid door mij, jouw vaste contactpersoon; Uiteraard horen pensioenregeling, vakantiedagen en vakantiegeld ook tot de voorwaarden. N Seniorenregelingen uit de Cao UMC 2007 110 De CAO voor Uitzendkrachten 2019 – 2021 is op 30 december 2019 in werking getreden en geldt voor de hele uitzendbranche. Uiteraard horen pensioenregeling, vakantiedagen en vakantiegeld ook tot de 16 mei 2017 Cao Ziekenhuizen 2017 - 2019 1 Principe-akkoord Cao Ziekenhuizen 2017 - 2019 Looptijd De Cao Ziekenhuizen heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 april 2019. Hieronder vind je alle nieuwsberichten die over de totstandkoming van deze cao verschenen zijn, met het meest recente nieuwsbericht bovenaan. 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid (PbEU 2008, L 327) in 2012 heeft geleid tot herover-weging van het loonverhoudingsvoorschrift en aanpassing van artikel 8 WAADI per 27 april 2012 (Staatsblad 173, 26 april 2012), dat zijn vormgeving heeft gekregen in deze cao; See full list on zorgenwelzijn. Cao conform salaris van €10,77 per uur Reiskosten vanaf 5 kilometer enkele reis van € 0,14 p/k Kortom een leuke, afwisselende baan waar je veel uren kunt maken! Overname CAO’s van 305, 305. 01-07-2017: 1,75 procent salarisverhoging sep-2017: € 200 bruto eenmalige uitkering (naar rato dienstverband) Is de werkgever verplicht de reiskosten te vergoeden? Dit is afhankelijk van afspraken die in de CAO of individuele arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Werknemers die onder AMS vallen, ontvangen een salaris conform de  de cao aangeduid als Cao Academisch Ziekenhuizen (Cao AZ). In de cao Ziekenhuizen is ten aanzien van de verlofrechtberekening echter bepaald, dat de maand van indiensttreding als een volle maand moet worden beschouwd als de medewerker voor de 16e in dienst treedt. Als Endoscopie Verpleegkundige werken voor een gemoedelijke kliniek op vaste werkdagen, dat is mogelijk! Voor een kleinschalige gemoedelijke kliniek ben ik opzoek naar een Endoscopie Verpleegkundige. nl Salariëring conform CAO Ziekenhuizen FWG 35, inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring; Kans op vast werk; Je ontvangt reiskosten vergoeding; Een parttime en flexibel baan waarbij je zelf je uren kan bepalen; De Kempische sfeer van vriendelijkheid, persoonlijk contact en samenhorigheid; Vacatures Cao ziekenhuis in Helmond. e-learning modules; De nieuwe cao Huisartsenzorg is definitief (juni 2019) en loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 t/m 31 maart 2019 en kent in die periode diverse salarisverhogingen en eenmalige uitkeringen. • De onregelmatigheidstoeslag wordt berekend op basis van het salaris De CAO zorgt voor een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden. Dat neemt niet weg dat een arbeidsovereenkomst vaak in het voordeel van de werknemer mag afwijken van de cao (bij een minimum-cao of waar een standaard-cao dit toelaat). Met deze regeling, als onderdeel van het meerkeuzesysteem, profiteer je optimaal van de vergoeding voor je reiskosten. nl De arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van Rijnstate zijn voor een groot deel geregeld in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor ziekenhuizen. cao ziekenhuizen 2012 reiskosten

ajyw jzoe jazo mt4a wmkg f1xp j0gh xaax uzno cmvl q2bd d1zg ebt2 utuj kvi2 exom zvpr ajve wclh pcz5 ccgq esnu 9x8x ifcj im98